Gospodarka.rze.pl

Wyszukaj firme:


Konferencja "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
2006-04-18

Program konferencji skierowany jest do: *właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języku rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.
 
Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds.  współpracy z zagranicą Centrum "ICIC" - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. {Tel. 00 38 (067) 5'O6'O1'1O} 
Referenci konferencji: Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy; prawnicy Industrial Projects Group; specjaliści z przepisów prawnych gospodarczych, podatkowych na Ukrainie; Windykator Osman, Holwek i Wspolnicy Sp. z o.o.
Program konferencji: 
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Prawo ukraińskie - podstawąa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym.
Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja,   działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.Zakładanie przedsiębiorstwa ze 100%  polskim kapitałem albo spółki polsko-ukraińskiej 
Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać działkę dla potrzeb działalności przedsiębiorczej albo produkcyjnej?
Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania wieczystego) i jak wykupić nieruchomości? Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład, fabrykę) , które jest nierentowne. 
2. Kontrola  celna i regulacje celne. 
Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2006 roku, informacje dot. importu, eksportu oraz tranzytu,
 podatki i opłaty, naliczane przy przewożeniu towarów przez granice celną
Tryb regulowania podatków i opłat
Metody określania wartości celnej towarów
Minimalna wartość celna
Składy celne. Tryby celne  - pojęcia i warunki stosowania kontroli dotyczącej  przemieszczenia towarów, w tym również związane z prawami własności intelektualnej.
Określenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów  - analiza praktyki, charakterystycznych pomyłek. świadectwo pochodzenia towarów. 
3. System bankowy na Ukrainie:otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym,procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia, obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego,rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie  co do wykonania międzynarodowych tranzakcji.Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
 Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji
*jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe? 
*jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym? 
*jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak osiągnąć nad nimi przewagę?
 Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe.
Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na Ukrainie.
Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej.Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta.Omówienie usług z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych.świadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego.  
Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - nie ma lepiej niż prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.
     
DOJAZD WŁASNY (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny - przy hotelu jest płatny parking) 
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% .
UWAGA! Przy rejestracji dla uczestnictwa i opłatę faktury do 20 kwietnia 2006 roku przysługuje się zniżka 3%. 
W cenę wliczono:
*Pobyt w hotelu "Sputnik"*** - (zakwaterowanie od 05 maja 2006 roku - wymeldowanie 08 maja 2006 roku.)
*Obsługa na konferencji *Informacje i konsultacje na konferencji *Usługi tłumacza na konferencji -  tłumaczenie wystąpień referentów *Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej
*Poczęstunek  pod czas przerwy *Bankiet 06 maja 2006 roku *Zbiór materiałów drukowanych  Warunki dostępu do rynku oraz inne niezbędne informacje dla polskich przedsiębiorców *Wycieczka po Lwowie 07 maja od 17.00 do 20.00. 
SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
Telefonicznie pod nr - OO 38 (O67) 506'O1'1O   Wiktoria Swięcicka
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faxem do organizatorów konferencji  00 38 (044) 4'55'99'99 (Ukraina, Kijów). Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji przelewem na konto  podane na fakturze. 
 UWAGA!!! Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faksem : OO 38 (O44) 4'55'99'99 
P.S. W 2003-2004-2005 roku  na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" wzięło udział ponad 750 firm z Polski ("Leszek i Agata" Skład Celny "Oskar";  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce; "Solvadis Polska Sp z o.o."; "Paulmann: Oświetlenie Sp. z o.o"; "VIGO SL Sp. z o.o."; "POL-MIED TRANS Sp. z o.o."; "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "VOYTEX" "; "HENKEL POLSKA S.A."; "C.HARTWIG WARSZAWA S.A." Przedstawicieli "Monitor Prawa Celnego" itd.; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Firma Remontowo-Budowlana Adam Motłoch; ZPC MIESZKO S.A.; Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "BETRANS"; EKSPERT-SITR Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego Spółka z o.o.;Targi Kielce Sp.z o.o.; PKO Bank Polska S.A. i wielu innych firm) i ponad 5000 firm z Ukrainy. 
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FAKS: OO 38 (O44) 4'55'99'99
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji
W dniach 06?07 maja 2006 r., Lwów, Hotel  "Sputnik"
1. Imię i nazwisko............................................................................
Stanowiska ................................................................................
2. Imię i nazwisko............................................................................
Stanowiska ...............................................................................
Czerwiec 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30