Gospodarka.rze.pl

Wyszukaj firme:


Od marca wyższe emerytury
2008-02-15

W tym roku zmienia się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Średnia emerytura, która obecnie wynosi 1300 zł brutto, będzie od marca wyższa o prawie 85 zł. Tegoroczna podwyżka będzie wyjątkowa, bo wskaźnik waloryzacji uwzględni wzrost cen i płac na lata 2006 - 2007. Z tego względu będzie on stosunkowo wysoki. Świadczenia wzrosną od marca o 6,5 proc.

W 2007 roku nie było waloryzacji świadczeń, dlatego tegoroczna, marcowa podwyżka uwzględni nie tylko inflację i wzrost płac z 2007 roku, ale także za 2006 rok. Wskaźnik ten będzie więc wyższy niż wynika to ze wzrostu cen i płac w 2007 roku. Wyniesie on 106,5 proc.

Przez ten wskaźnik zostaną pomnożone wszystkie (poza wyjątkami) świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 29 lutego tego roku. Zwaloryzowane (wyższe) świadczenia osoby zainteresowane otrzymają we własnych terminach płatności w marcu. Otrzymają też pisemną decyzję o waloryzacji.

Waloryzacja następuje z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków o podwyższenie emerytury albo renty.

Dla kogo niższy wskaźnik

Marcowa waloryzacja, ze względu na roczną przerwę w podwyżkach, nastąpi na podstawie dwóch różnych wskaźników. Ich wysokość zależy od daty przyznania prawa do świadczenia. Pierwszy (106,5 proc.) będzie dotyczyć wszystkich świadczeń przyznanych przed 1 marca 2007 r. i obejmie zdecydowaną większość emerytów. Drugi wskaźnik będzie dotyczyć osób, którym świadczenia przyznano w okresie 1 marca 2007 r. do 29 lutego tego roku. W tym przypadku wskaźnik waloryzacji uwzględni tylko wzrost cen i płac za 2006 rok. Będzie niższy i wyniesie 104,2 proc. Świadczenia dla osób, którym przyznano je w ciągu ostatniego roku, wzrosną nie o 6,5 proc., ale o 4,2 proc.

Wyższe dodatki

Waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od marca wzrosną więc (przez pomnożenie ich przez wyższy wskaźnik waloryzacji) kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Źródło: Super Nowości

Czerwiec 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30