Gospodarka.rze.pl

Wyszukaj firme:


ZUS wysyła PIT-y
2008-02-13

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do końca lutego formularze PIT za 2007 r. trafią do blisko 9 milionów osób.

ZUS, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązany jest sporządzić i przekazać informację o dochodach uzyskanych w 2007 roku wszystkim osobom, które choć przez jeden miesiąc ubiegłego roku otrzymywały jakiekolwiek świadczenie - informuje Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.

- PIT-40A - roczne rozliczenie podatku otrzymają osoby, które pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny oraz rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują. Dotyczy to również osób, które złożyły w ZUS wniosek o uwzględnienie ulgi z tytułu wychowywania dzieci (osoby, które takiego wniosku nie złożyły, mogą skorzystać z odliczenia ulgi w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 składanym do urzędu skarbowego).

- PIT-11A - informację o dochodach otrzymają osoby, które nie pobierały w zeszłym roku wymienionych wyżej świadczeń lub też obecnie nie są już świadczeniobiorcami. Formularz ten otrzymają również te osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru, lub też osoby, które pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa.

- Formularz PIT-11 trafi do osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

- Natomiast formularz PIT-8C, czyli informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu (w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona kwota alimentów w wyroku przewyższa 700 zł), lub na podstawie ugody (w kwocie przekazanych alimentów).

Źródło: Super Nowości
Czerwiec 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30