Gospodarka.rze.pl

Wyszukaj firme:


Konferencja Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość!
2006-04-18

W dniach 6-7 maj 2006 odbędzie się we Lwowie Międzynarodowa Konferencja Ukraina przyciąga inwestorów: Rozwój inwestycji w Ukrainie - teraźniejszość i perspektywy.

Program konferencji:

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Prawo ukraińskie - podstawąa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym. Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja,   działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie przedsiębiorstwa ze 100%  polskim kapitałem albo spółki polsko-ukraińskiej. Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać działkę dla potrzeb działalności przedsiębiorczej albo produkcyjnej? Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania wieczystego) i jak wykupić nieruchomości? Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład, fabrykę), które jest nierentowne.

2. Kontrola  celna i regulacje celne.
*Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2006 roku, informacje dot. importu, eksportu oraz tranzytu, podatki i opłaty, naliczane przy przewożeniu towarów przez granice celną
*Tryb regulowania podatków i opłat
*Metody określania wartości celnej towarów
*Minimalna wartość celna
*Składy celne. Tryby celne  - pojęcia i warunki stosowania kontroli dotyczącej  przemieszczenia towarów, w tym również związane z prawami własności intelektualnej.
*Określenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów  - analiza praktyki, charakterystycznych pomyłek. świadectwo pochodzenia towarów.

3. System bankowy na Ukrainie.
Otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym,procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia, obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego, rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie  co do wykonania międzynarodowych tranzakcji. Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze. Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji:

*jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe?

*jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym?

*jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak osiągnąć nad nimi przewagę?

Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe. Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na Ukrainie. Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej. Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta. Omówienie usług z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych. Świadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego. 

Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - nie ma lepiej niż prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.

SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
Telefonicznie pod nr - OO 38 (O67) 506'O1'1O Wiktoria Swięcicka.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faxem do organizatorów konferencji  00 38 (044) 4'55'99'99 (Ukraina, Kijów). Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji przelewem na konto  podane na fakturze. UWAGA!!! Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faksem : OO 38 (O44) 4'55'99'99

Czerwiec 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30