Gospodarka.rze.pl

Wyszukaj firme:


Sensacyjne odkrycie na budowie obwodnicy Garwolina
2006-09-20

Archeolodzy nadzorujący budowę obwodnicy Garwolina dokonali sensacyjnego odkrycia – znaleziono kości kilku mamutów. Szczątki zostały odkopane podczas pracy przy wydobyciu żwiru na przylegającej do budowy żwirowni. Znaleziono kości należące do kilku osobników. Wśród znalezisk są kości miednicy, kręgosłupa, a także ogromna żuchwa i maleńka czaszka małego mamuta.

Badania archeologiczne na koszt GDDKiA prowadzone są od 1995 roku na trasie wszystkich przyszłych dróg. Obowiązek prowadzenia prac archeologicznych nakłada na GDDKiA ustawa o ochronie zabytków i dóbr kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich nadzór sprawuje Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, działający w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszym etapem, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla nowej drogi, jest przeprowadzenie prac rozpoznawczych w liniach inwestycji – czyli w obrębie przyszłego pasa drogowego. Prace te prowadzone są na zlecenie GDDKiA. Badanie rozpoznawcze kończą się raportem, który określa ile stanowisk wykopaliskowych będzie utworzonych, jak też to, jaki jest rodzaj tych stanowisk.

Prowadzenie badań rozpoznawczych ma na celu wskazanie, gdzie będą prowadzone prace wykopaliskowe.

Źródło: GDDKiA

Czerwiec 2019
N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30